top of page
  • Foto van schrijverJeroen Frissen

BLOG: 1,7 miljoen bewoners in niet-veerkrachtige wijk

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021In het Veerkracht onderzoek dat we in 2018 en 2020 in opdracht van Aedes hebben uitgevoerd blijkt dat sociale huurwoningen in toenemende mate worden bewoond door kwetsbare mensen en dat dit – zeker in buurten waar veel corporatiewoningen staan – samengaat met een toename van overlast en een afname van veiligheid. We constateerden dat veel van deze buurten niet de veerkracht hebben om op een positieve manier met de veranderingen om te gaan. In die buurten zet een concentratie van bewoners met een beperkte zelfredzaamheid, de samenredzaamheid onder druk.


De vanaf de 22ste april door Aedes gepresenteerde kaarten signaleren heel precies welke buurten meer aandacht vragen, soms zelfs voordat de problemen zich manifesteren. Het slechte nieuws is dat dit er best veel zijn. Maar liefst 1,7 miljoen mensen wonen in een gebied waar zowel het aandeel kwetsbare bewoners als de problemen op het gebied van overlast en onveiligheid zijn toegenomen.


Het goede nieuws is dat de kaarten het mogelijk maken om gericht aandacht te kunnen geven aan buurten. De veerkrachtkaarten komen volledig tot hun recht als ze worden besproken met bewoners en met de professionals uit de praktijk. Daarmee hebben wij inmiddels in meer dan 40 gemeenten ervaring opgedaan. De dialoog over de kaarten en het verhaal achter de cijfers is noodzakelijk om te komen tot een goede probleemanalyses en een effectieve aanpak voor de buurt en voor de gemeente als geheel.


In maar liefst 330 van de 350 gemeenten staat de veerkracht ergens onder druk. Soms betreft dat een deel van de stad en soms een paar straten in een dorp, maar ongeacht de omvang is het voor bewoners een werkelijkheid waarmee ze iedere dag worden geconfronteerd. Ruim voldoende reden de kaarten komend weken eens te raadplegen en het gesprek er over te openen.

85 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page