top of page
  • Foto van schrijverCircusvis

ONDERZOEK: Veerkracht in het corporatiebezit

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021

In.Fact.Research en Circusvis hebben in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de veerkracht van corporatiewijken. Het onderzoek is nu geüpdatet­ op basis van de meest recente gegevens uit onder andere het WoON, de Leefbaarometer en de WoonZorgwijzer. Zowel het oorspronkelijke onderzoek uit 2018 als deze update hebben bruikbare resultaten opgeleverd voor woningcorporaties, zorgpartijen en gemeenten. Het geeft immers aan in welke mate er in een buurt (al) sprake is van leefbaarheidsproblemen of er een toenemende instroom is van kwetsbare groepen en hoe die leefbaarheidsproblemen zich ontwikkelen. Deze gegevens zijn een goede indicator of een buurt meer/andere aandacht vraagt. Of andersom, dat het beleid van de in die buurt werkzame partijen juist effectief is.Veerkracht in het corporatiebezit 2018


Veerkracht in het corporatiebezit 2018
.p
Download P • 1.53MB

Update veerkracht in het corporatiebezit 2020


Update veerkracht in het corporatiebezit
.
Download • 6.69MB

Aedes vereniging van woningcorporaties heeft in 2018 veel stof doen opwaaien met het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’. Ook de update in 2020 heeft veel media-aandacht gekregen met de boodschap dat de wijken en buurten met veel corporatiewoningen zich ongunstig ontwikkelen ten opzichte van de rest van Nederland. In de gebieden met veel corporatiewoningen is er gemiddeld genomen sprake van een toename van de concentratie van kwetsbare bewoners én van een ongunstige ontwikkeling op het gebied van overlast en onveiligheid. Die ontwikkeling leidt tot een toename van de ruimtelijke verschillen in steden.

530 weergaven
bottom of page