top of page
  • Foto van schrijverCircusvis

PRAKTIJK: Project Veerkracht van Buurten bij GroenWest

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021


Hoe staat het met de leefbaarheid van onze buurten, welke ontwikkelingen zien we en wat betekent dat voor ons beleid en onze inzet van middelen? Dit is de kernvraag die Groenwest zichzelf structureel wil stellen, om het maximale te kunnen blijven doen voor de huurders en de samenleving als geheel. Hiertoe monitort ze de status van buurten, het gevoerde beleid en de mate waarin de sociaal beheerders concreet in de buurten actief zijn. Door de feitelijke gegevens te combineren met de meer praktische kennis en ervaring van haar medewerkers en stakeholders in de buurten, wordt inzicht gekregen in waar het beter kan of anders moet.In alle vier de gemeenten waar Groenwest actief is zijn ateliers gehouden, waar de data werd gepresenteerd en geconfronteerd met de kennis uit de praktijk. Het leverde goed bezochte bijeenkomsten en levendige gesprekken op. De deelnemers waren van alle afdelingen van Groenwest, van bestuurder tot huismeester. Bij ieder atelier waren stakeholders uitgenodigd en aanwezig, in wisselende samenstelling: een huurder, een zorginstelling en ambtenaren van verschillende diensten bij de gemeenten. De ateliers verbonden ‘horizontaal’ de afdelingen en ‘verticaal’ de verschillende niveaus in de organisatie. Het gesprek met stakeholders leverde niet alleen bruikbare informatie en perspectieven op, maar had ook toegevoegde waarde op de relatie.


Met het project ‘Veerkracht van buurten’ heeft GroenWest het proces van monitoren en beïnvloeden van de leefbaarheid in haar buurten voor de eerste keer geheel doorlopen. De resultaten uit de monitoring kunnen leiden tot gewijzigde inzichten in voorgenomen beleid en of investeringen. Het is dan ook van belang om het gehele proces te koppelen aan de jaarlijkse beleids- en vastgoedsturingscyclus om de gewenste sturing te kunnen borgen.

 

Opdrachtgever: Stichting GroenWest.


Vraag: Het ontwikkelen van een monitor die zichtbaar maakt hoe het staat met de leefbaarheid en met de instroom van kwetsbare groepen in de gebieden waar GroenWest woningen verhuurt.


Werkwijze: Mapgallery Veerkracht, beleidsatelier en gebiedsateliers.

 
20200317 Rapportage GroenWest Veerkracht
.
Download • 31.21MB

22 weergaven

Comments


bottom of page