top of page
  • Foto van schrijverCircusvis

PRAKTIJK: QuickScan Veerkracht Apeldoorn

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021

Binnen Apeldoorn nemen de verschillen toe tussen de gebieden waar veel sociale huurwoningen staan en de gebieden waar weinig sociale huurwoningen staan. In de gebieden waar veel sociale huurwoningen staan, staat de leefbaarheid dikwijls onder druk en ontwikkeld zich daarnaast ook nog eens ongunstig. Terwijl in gebieden waar weinig sociale huurwoningen staan er juist sprake is van een afname van het aandeel kwetsbaren en er een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid te zien is.Een van de belangrijkste conclusies uit ons landelijk onderzoek is dat de situatie lokaal sterk kan verschillen. Analyses op gemeentelijk niveau leren dat er zowel gebieden zijn waar alle seinen op rood staan, als gebieden waar het juist heel goed gaat. Door onze analyses te verdiepen hebben we een beeld gegeven van de mate waarin en waar in Apeldoorn een toename van kwetsbare groepen samengaat met een toename van de overlast en afname van de veiligheid.


Vervolgens zijn twee werkbijeenkomsten georganiseerd met professionals van de gemeente, woningcorporaties, huurders en zorgorganisaties. In een eerste bijeenkomst is het Veerkracht onderzoek en de verdieping daarvan voor Apeldoorn uitgebreid behandeld. Daarna zijn de deelnemers onder leiding van Circusvis in gesprek over mogelijke strategieën. In een tweede bijeenkomst is ingezoomd op een van de wijken in Apeldoorn. De deelnemers zijn hierin uitgedaagd om in een korte tijd te komen tot een probleemanalyse van de wijk en een definitie van succes. Op basis daarvan is gezamenlijk de hoofdlijnen van de beoogde aanpak (een strategie) voor de wijk geformuleerd. Door te werken met de data en de gebieden, worden de inzichten uit het veerkracht rapport effectief onder de aandacht gebracht en vertaald naar gerichte interventies voor de buurt.


 

Opdrachtgever: Stichting Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties (VSW) en Gemeente Apeldoorn.


Vraag: Het scherper in beeld krijgen van ontwikkelingen in de veerkracht van wijken en het ‘leren’ vertalen van gesignaleerde ontwikkelingen naar effectieve maatregelen om de veerkracht in wijken te versterken.


Werkwijze: QuickScan Veerkracht en werkcolleges.

 

“Onderzoek en gesprekken hebben ons geholpen bij het verversen en versterken van de samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporaties voor vitale en veerkrachtige wijken. Het onderzoek heeft ons een gedeeld vertrekpunt en gedeelde urgentie geboden.” - José Cvetanovic, Procesregiseur Burgerparticipatie bij de gemeente Apeldoorn.


20200930 Quickscan Veerkracht Apeldoorn
.
Download • 30.02MB263 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page