top of page
  • Foto van schrijverCircusvis

PRAKTIJK: QuickScan Veerkracht Breda

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021

De leefbaarheid van Breda is de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd. Natuurlijk kennen grote steden altijd meer overlast en veiligheidsproblemen dan dorpse woonmilieus, maar ten opzichte van nabijgelegen steden als Rotterdam en Tilburg is de leefbaarheid in Breda prima. Breda is een bijzonder gewilde stad om in te wonen. De populariteit van Breda heeft echter ook een keerzijde.


Zo weten we uit andere onderzoeken en andere steden dat de waardering voor een stad tot uitdrukking komt in stijgende prijzen van huizen. Daardoor bestaat de bevolking van een stad steeds meer uit alleen de hogere inkomens (koop en vrije sector huur) en de laagste inkomens (de sociale huur). Middeninkomens vinden steeds moeilijker een plek om in de stad te wonen. De populariteit heeft ook binnen de stad gevolgen. De kwetsbare bewoners concentreren in buurten waar veel corporatiewoningen staan, terwijl hogere inkomens in de andere delen van de stad wonen: ruimtelijke tweedeling dreigt.


De QuickScan Veerkracht Breda laat zien dat de sociale huurwoningvoorraad in Breda meer en meer de verzamelplek wordt voor kwetsbare personen. Gemiddeld genomen leidt die ontwikkeling in Nederland vaak tot een toenemende overlast en een afnemende veiligheid. Over het algemeen speelt dat vooral in gebieden met veel sociale huur. Breda toont zich echter veerkrachtig. In veel buurten gaat een toename van kwetsbare bewoners niet samen met een verdere afname van de leefbaarheid. In sommige buurten is de ontwikkeling zelfs positief.20201005 Quickscan Veerkracht Breda def
Download • 31.00MB59 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page